495 0

И ГЕРБ среднощно приеха бюджета

Опозицията недоволна от увеличението на заплатите на полицаи, военни и учители

Венцислав Михайлов

Около 03.30 часа тази сутрин парламентът прекрати заседанието си, което продължи повече от 18 часа. Заседанието бе удължавано 4 пъти и премина в напрежение.

Депутатите ще продължат днес обсъждането и гласуването на второ четене на законопроекта за държавния бюджет за 2018 г. Пленарното заседание ще започне в 10.00 часа, обобщава Дир.бг.

За МВР

Парламентът прие 55 млн. лева повече за персонал в бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. в сравнение с настоящата година.

Предвидените разходи в бюджета на МВР са общо 1 296 400 000 лв., които са с 62,8 млн. лв. над утвърдените за министерството за 2017 г. Разчетените средства за персонал са 1 161 763 000 лв. за следващата година.

За отбрана

Разходи за 1 193 319 000 лв. одобри парламентът за Министерството на отбраната /МО/ за следващата година. Текущите разходи ще са 1 137 955 000 лв., в т.ч. за персонал - 911 730 000 лв.

За субсидии и други текущи трансфери са предвидени 2 528 000 лв.

Заложените приходи на МО са 44 000 000 лв.

За политика в областта на отбранителните способности са предвидени 1 116 953 000 лв., а в областта на съюзната и международната сигурност - 76 366 000 лв.

За здравеопазване

С 8,1 млн. лева се увеличават средствата за персонал по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на капиталовите разходи по бюджета му. Така средствата за персонал за догодина ще са общо 215 919 100 лева, а за капиталови разходи в МЗ са предвидени 11 900 000 лева.

В отрицателен вот по гласуваните текстове Жельо Бойчев от "БСП за България" коментира, че има отказ от реформи в Министерството на здравеопазването. Районите, в които българските граждани няма да получават медицински грижи, ще стават все повече, заяви той.

За културата

Предвидените средства за персонал в бюджета на Министерството на култура ще са общо 101 727 300 лева, решиха депутатите.

В бюджета за догодина за политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование са отделени 151 366 900 лева, за политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство - 18 949 800 лева, а по бюджетната програма "Администрация" - 4 965 700 лева.

За образованието

Разходи от 584 470 500 лв. за Министерството на образованието и науката за следващата година прие парламентът. Текущите разходи са 573 365 500 лв., като за персонал са предвидени 322 996 200 лв., в т.ч. за персонал без делегирани бюджети - 28 774 100 лв.

За периода 2018-2020 г. е предвидено поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование с цел постигане на удвояването им през 2021 г.

Планираните приходи са за 13 100 000 лв., като от държавни такси са заложени постъпления от 730 000 лв.

Субсидии и други текущи трансфери за 6 260 000 лв. записаха депутатите.

Народното събрание определи предоставеният трансфер за БАН да бъде 83 075 800 лв., за държавните ВУЗ - 414 943 300 лв.

За съдебната власт

Депутатите утвърдиха окончателно бюджета на съдебната власт за 2018 г., в който планираните приходи, помощи и дарения са 116 000 000 лв., а разходите - 591 120 000 лв., от тях заложените текущи разходи са 575 650 000 лв.

Народното събрание гласува 32 487 500 лв. за ВСС, за ВКС - 17 562 700, за ВАС - 14 760 500 лв., за прокуратурата - 221 715 500 лв.

Съдилищата ще получат от републиканския бюджет 294 188 500 лв.

Парламентът утвърди максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., на 93 244 200 лв., и таван на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани - 90 342 700 лв.

България


Още по темата

Напиши коментар:


Публикувай